Nabízené služby

Při své praxi využívám dlouholeté bohaté zkušenosti ze zdravotnictví a sociálních služeb. Čerpám zejména ze zkušeností z péče o pacienty v kritických stavech, komunikace s jejich blízkými a rodinou, komunikace s pozůstalými. Bohatým zdrojem jsou také zkušenosti získané při prací s lidmi v akutní životní krizi a s osobami ohroženými domácím násilím.

Několikaleté vedením týmu exponovaného pracoviště mě naučilo jak se orientovat v složitých pracovních vztazích, jak zvládat práci pod tlakem a také jak se těmto tlakům bránit.

 

Supervize

Supervize nabízím formou individuálních a skupinových setkání. Základní technikou je rozhovor vzájemně se respektujících profesionálů o situacích, ke kterým dochází v rámci pracovního kontextu. Dle potřeby využívám i další techniky jako je modelování situací, hraní rolí, kreslení map aj.

Technické parametry, forma, četnost, způsob setkávání je otázkou kontraktu. 

Více o supervizi >

 

Lektorování

Podívejte se na naše kurzy >

 

Poradenství

Každý občas zažívá pocity, že nedokáže zvládnout všechny náročné a složité situace, které ho potkávají v jeho osobním či profesním životě.

Nic se vám nedaří a nevíte proč.
Toužíte po změně, ale děláte stále stejné věci a opakujete stále stejné chyby.
Lidé vás jen využívají a vy nedovedete čelit jejich tlaku či agresi.
Máte konflikty v zaměstnání nebo v rodině, či s partnerem.
Cítíte se méněcenní, trpíte pocity viny, studu, trémy.
Zažíváte složité životní situace. Někdo blízký vás opustil, zemřel nebo se stalo něco jiného, co vás zastavilo na vaší cestě a vy o tom potřebujete s někým mluvit.

Poskytuji individuální poradenství s využitím prvků psychoterapie a konzultace zaměřené na osobní a profesní rozvoj

Nabízím laskavý, empatický rozhovor v bezpečném prostředí. Při kterém společně projdeme vaše aktuální potíže a pokusíme se nalézt možné příčiny a souvislosti, které nejsou hned viditelné a mohou vám pomoci k lepšímu náhledu na celou situaci.

Veškerá vaše sdělení považuji za vysoce citlivá. Mlčenlivost a diskrétnost považuji při své práci za zásadní.

 

Chcete objednat některé služby?