Druhy supervize

Individuální supervize

Je určena pro ty, kteří upřednostňují komornější uspořádání setkání. Výhodou, je že veškerá pozornost je věnována vždy jednomu pracovníkovi. Toto uspořádání zajišťuje také větší bezpečí. Nevýhodou je, že na rozdíl od skupiny, supervizant dostává zpětnou vazbu jen od supervizora.

Supervize ve skupině či týmu případová

Zabývá se konkrétními případy, které supervizanti řeší. Pracovníci hovoří o svých klientech, o těžkostech, které při své práci s nimi prožívají. Témata pro účastníky mohou být společná, nebo účastníci společně hledají řešení problému jednoho z nich. Vítané jsou rovněž pozitivní zkušenosti, příklady dobré praxe, které se dají analyzovat stejně jako ty problematické. Cílem setkání je podpora, získávání nových zkušeností a rozvoj pracovních dovedností.

Supervize týmová 

Pomáhá prozkoumat co možná nejbezpečněji týmové vztahy. Zvědomovat a pojmenovávat si co mi v týmu sedí a co je mi třeba nepříjemné. Umožňuje poznat a porozumět hodnotám organizace. Společně se pracuje na týmové komunikaci, supervizor podporuje schopnost mluvit za sebe s dostatkem porozumění a respektu vůči sobě i druhým.

Téma supervize vždy vychází z potřeb supervizanta. Lze se zaměřit na vztahy na pracoviště či na různé konkrétní situace, které na pracovišti prožíváme a ve kterých se necítíme dobře.

Máte stále nejasnosti kolem supervize?  Není vám jasné k čemu, a proč by vám supervize mohla být dobrá? Máte o supervizi zájem, ale potřebujete vědět o této metodě víc?

Napište mi >

 

Lze domluvit informační seminář pro pracovníky i vedení organizace, kde poskytnu informace o metodách supervize, způsobu využití, jejím významu pro organizaci i jednotlivce.

Vítám otevřenou diskuzi o všem, v čem máte kolem supervize nejasnosti, pochyby či špatnou zkušenost.