Okruhy častých supervizních témat

  • Zvládání práce s klienty, jejichž chování se jevilo jako iracionální a nepochopitelné a kteří byli doposud zdrojem frustrace.
  • Odolávání tlakům a manipulaci za strany klienta, pacienta, ale i kolegů aj.
  • Porozumění vlastním reakcím v rámci pracovního kontextu.
  • Psychosociální problémy klientů.
  • Problémy ve vztahu k rodině klienta.
  • Problémy ve vztahu pracovník – klient.
  • Problémy ve vztazích mezi kolegyněmi a kolegy v rámci týmu.

Máte stále nejasnosti kolem supervize?  Není vám jasné k čemu, a proč by vám supervize mohla být dobrá? Máte o supervizi zájem, ale potřebujete vědět o této metodě víc?

Lze domluvit informační seminář pro pracovníky i vedení organizace, kde poskytnu informace o metodách supervize, způsobu využití, jejím významu pro organizaci i jednotlivce.

Vítám otevřenou diskuzi o všem, v čem máte kolem supervize nejasnosti, pochyby či špatnou zkušenost.