Mgr. Jaroslava Chaloupková

pomáhajících profesích se pohybuji již déle než 25 let. Od roku 1986 ve zdravotnictví a v roce 2006 jsem jako členka interdisciplinárního týmu zabývajícím se pomocí obětem domácího násilí vstoupila do sociálních služeb.

Věnuji se lektor ování a osobnímu r ozvoji pracovníků v pomáhajících profesích. V posledních letech se zaměřuji na poskytování supe rvize ve zdravotních a sociálních službách. Vystudovala jsem UJEP, Pedagogickou fakultu, obor Ošetřovatelský management a UK, Fakultu humanitních studií, obor Supervize a řízení ve zdravotnických organizacích.

Formou supervize nabízím profesionální pomoc a podporu pro pracovníky v sociálních a zdravotních službách. Pomoc při zvládání organizačních změn a vytváření nadhledu nad svými pracovními problémy. Pomáhám porozumět významu vaší role pro klienta.

Nabízím supervizi, poskytující bezpečný diskusní prostor a pomáhající v rozvoji kompetencí pracovníků bez prvku kontroly, umožňující reflexi vlastního stylu práce a komunikace s lidmi. Supervizi vnímám jako významnou formu podpory, která napomáhá vyrovnávat se s emočně náročnými pracovními situacemi a předcházet tak syndromu vyhoření. 

 

Dlouholeté zkušenosti

Při své praxi využívám dlouholeté bohaté zkušenosti ze zdravotnictví a sociálních služeb. Čerpám zejména ze zkušeností z péče o pacienty v kritických stavech, komunikace s jejich blízkými a rodinou, komunikace s pozůstalými. Bohatým zdrojem jsou také zkušenosti získané při prací s lidmi v akutní životní krizi a s osobami ohroženými domácím násilím.

Několikaleté vedení týmu exponovaného pracoviště mě naučilo, jak se orientovat v složitých pracovních vztazích. Jak zvládat práci pod tlakem. A také, jak se těmto tlakům bránit.

Jsem registrovaná

APSS - Národní registr nezávislých odborníků v sociálních službách

ASPP - Asociace supervizorů pomáhajících profesí

 

Chcete objednat některé služby?