Co supervize není

Supervize není terapie

I když se často mohou objevovat osobní témata (oddělit pracovní a soukromá témat jde někdy opravdu velmi těžko), v supervizi se je snažíme vracet k pracovnímu kontextu. „Jaký vliv to má na moji práci, na můj vztah ke klientovi“.

Supervize není provozní porada

Nabízí bezpečný diskusní prostor pro reflexi vlastní práce, vyjádření vlastních nejistot, těžkostí, přináší laskavý nadhled, ocenění a podporu.

Není to kontrola ani nástroj nadřízených, jak zjišťovat nedostatky svých podřízených!

Máte stále nejasnosti kolem supervize?  Není vám jasné k čemu, a proč by vám supervize mohla být dobrá? Máte o supervizi zájem, ale potřebujete vědět o této metodě víc?

Lze domluvit informační seminář pro pracovníky i vedení organizace, kde poskytnu informace o metodách supervize, způsobu využití, jejím významu pro organizaci i jednotlivce.

Vítám otevřenou diskuzi o všem, v čem máte kolem supervize nejasnosti, pochyby či špatnou zkušenost.