Pruběh setkání

Po úvodním seznámení a společném nastavení pravidel, probíhá diskuze nad pracovním kontextem, konkrétními situacemi, hledá se možná zakázka. Tedy moment, kde má supervizant otazníky, nejasnosti, u kterého je třeba se zastavit, prozkoumat ho a prohlédnout ho z různých úhlů. Supervizor, pomáhá vytvořit jiný náhled na tyto situace, který může vést k jejich snadnějšímu pochopení

Cílem je vytvoření bezpečného diskusního prostoru, kde se pracovníci učí mluvit o sobě, za sebe, o tom, co chci jinak.  Pojmenovávat a definovat skutečné problémy, ne jen to, co se mi nelíbí.

Při sdílení pracovních problémů při supervizi dochází k předávání zkušeností, osvobozující je zjištění, že druzí vnímají některé pracovní situace stejně. Významná je vzájemná podpora a ocenění v situacích, kdy si člověk uvědomuje své omezené možnosti, naráží své hranice v pomáhání druhým. 

Supervizant je odpovědný za obsah a zaměření supervize, které vždy vychází z jeho potřeb a požadavků. Je jen na nich, co v supervizi udělají, řeknou, anebo neřeknou, jak budou pravdiví a otevření a také odvážní. Také to, jak přispějí k bezpečí procesu, jak naloží s pravidly, respektem, mlčenlivostí, porozuměním, je zcela na nich.

Supervizor odpovídá za časové a obsahové rozvržení sezení, za vytvoření a udržování bezpečného a stimulujícího vztahu a průběh supervize. Podporuje supervidované při práci na dohodnuté zakázce, společně se přemýšlí nad tím, co dělat, aby se pracovník cítil při své práci pokud možno lépe. Nabízí své postřehy, poskytuje zpětnou vazbu, reflexi a sebezkušenost.

Supervize není primárně určena k řešení složitých pracovních situací, ale k jejich lepšímu porozumění, k podpoře pracovníků, posílení jejich kompetencí a zvyšování profesní prestiže a sebejistoty.