Argumenty pro zaměstnavatele

Myslíte si, že by supervize pro vaši organizaci byla přínosem? Přesvědčte své vedení pomocí následujících argumentů.

Supervize napomáhá a podporuje

  • stabilizaci personální situace např.snížení fluktuace
  • snížení nákladů na zácvik nových zaměstnanců
  • snížení nákladů za pracovní neschopnosti
  • snížení mimořádných událostí v závislosti přetížení pracovníků
  • snížení přetlaku směrem k vedení
  • vzdělání mnohem efektivnější a ekonomicky výhodnější, než tradiční metody
  • zvýšení kvality interní i externí komunikace
  • přijímání nevyhnutelných změn, jako jsou legislativní úpravy, zavádění standardů, organizační změny aj.
  • zvýšení kreditu zaměstnavatele na trhu práce

Chcete pomoci s přípravou argumentů?
Kontaktujte mne