Co je supervize?

Supervize je poradenská metoda, která napomáhá pracovníkům v jejich profesním rozvoji, směřuje ke zvýšení profesionality v péči o klienty a pacienty a další uživatele služeb. Významnou roli také supervize sehrává při prevenci syndromu vyhoření. Supervize je považovaná za standardní součást odborného růstu pracovníků v oblasti tzv. pomáhajících profesí

Tato metoda je postavena na rovnoprávném vztahu dospělých lidí, kteří společně diskutují nad pracovními situacemi.Předpokladem kvalitní supervize je vzájemná úcta a respekt. Základem je vůle a ochota chtít něco změnit, vzájemná důvěra obou stran a dodržování etických pravidel.

 

Chcete supervizi a vaše vedení na to neslyší?

Zjistěte výhody pro zaměstnavatele:

Argumenty proč supervize >

 

Který typ supervize vám najvíce vyhovuje?

 

FWT Homepage Translator

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí."

Karel Čapek

 

„Život není o tom, co prožíváte, ale jak se k tomu, co prožíváte, stavíte..."

W.Mitchell