Příznaky syndromu vyhoření

Příznaky syndromu vyhoření prostupují celou naší osobnost. Projevují se v oblasti psychické, tělesné i sociální. Projevy, které se vzájemně se prolínají, nesouvisí se žádným psychiatrickým onemocněním.

Psychické příznaky se mohou projevovat jako podrážděnost, citová nestabilita, útočnost, netrpělivost, nervozita, únava, vyčerpání, ztráta zájmů a zálib.

Tělesné příznaky zahrnují např. poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, zvýšenou nemocnost, psychosomatické obtíže projevující se rozmanitými příznaky. Časté jsou například bolesti hlavy, zad, kolísání tlaku.

V sociální oblasti se syndrom vyhoření odráží zejména v negativních vztazích mezi lidmi a to nejen na pracovišti. Může se projevovat nesnášenlivostí, častými osobními střety s kolegy, později i s klienty a nadřízenými. Jindy se pracovník stáhne do ústraní, přestává komunikovat, špatně se s ním spolupracuje. Nevhodné chování se často přenáší i do rodinných a dalších vztahů. Syndrome vyhoření tak negativně ovlivňuje celý okruh lidí vyskytující se kolem postiženého pracovníka.

 

Bojíte se syndromu vyhoření?

Jak nevyhořet >