Prevence syndromu vyhoření 

 

Syndrom vyhoření

je ztráta schopnosti se pro něco nadchnout. Klesá pracovní nasazení, ztrácí se vcítění a pocit zodpovědnosti. Přichází nechuť a lhostejnost ve vztahu k práci, pochybnosti o sobě, negativní postoj k sobě samému, práci, institucím, společnosti a životu.

Více o syndromu vyhoření >

 

Supervize

je odborná metoda, považovaná za standardní součást odborného růstu pracovníků v oblasti tzv. pomáhajících profesí

Více o supervizi >